Opinem

Pere Ventura i Virgili

ag. 17, 2023 | Opinem | 1 comment

JORDI PRÍNCEP I CANALÍS

El dia 6 d’agost, en aquest diari, el Sr. Arnau Boix ens expli­cava amb tota mena de detalls qui era l’expre­si­dent del Barça i dipu­tat al Congrés dels Dipu­tats per ERC, Sr. Josep Sunyol, i les cir­cumstàncies que van aca­bar amb el seu assas­si­nat comès per les tro­pes fei­xis­tes. Al final de l’arti­cle i com de pas­sada, esmen­tava que a part del con­duc­tor del cotxe i un tinent de les milícies repu­bli­ca­nes, també va ser assas­si­nat pels fei­xis­tes el peri­o­dista Pere Ven­tura i Vir­gili. No obs­tant, no esmen­tava per oblit o des­co­nei­xe­ment que el Sr. Ven­tura era exju­ga­dor del RCD Espa­nyol de Bar­ce­lona (n’havia estat por­ter) i mili­tant del mateix par­tit que el Sr. Sunyol.

Espero que aquest oblit del Sr. Arnau Boix sigui això, un oblit, i no que no li vin­gui de gust expli­car que l’Espa­nyol també té el seu màrtir mort pels fei­xis­tes.

Bar­ce­lona

1 Comment

  1. Jordi Príncep i Canalís

    Em refereixo al diari El Punt-Avui.

    Reply

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Obrir xat
Escriu-nos
Hola! Vols contactar amb el Col·lectiu? Escriu-nos i et respondrem aviat.