Política de protecció de dades

Mitjançant aquest avís, el Col·lectiu BiB Roger de Llúria us vol informar de la informació general sobre la política de protecció de dades o de privacitat. Així, en aquesta pàgina se us facilita un accés fàcil a les informacions principals relatives als tractaments de dades personals duts a terme pel Col·lectiu, així com els drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament?

El responsable dels tractaments efectuats és el Col·lectiu BiB Roger de Llúria.
Adreça electrònica: contacte@cbibrogerdelluria.cat.

Web: www.cbibrogerdelluria.cat

Quines són les activitats de tractament?

Al col·lectiu tractem dades personals en el marc de les activitats següents:
a) Adherits
b) Gestió web
c) Xarxes socials i actes

Quina és la finalitat perseguida?

a) Adherits: gestió dels adherits al Col·lectiu.
b) Gestió web: gestió de la web del Col·lectiu.
c) Xarxes socials i actes: gestió de les xarxes socials, organització d’actes i divulgació de les activitats del Col·lectiu.

Quina és la legitimació o base jurídica?

Els tractaments de dades personals que efectua el Col·lectiu es basen en general en el consentiment de les persones interessades, mitjançant una acció afirmativa i clara que es pot revocar en qualsevol moment.
En el cas dels adherits es poden basar en l’existència d’una relació contractual.
I en el cas de les xarxes socials i actes, a banda del consentiment també es poden basar en l’interès legítim del Col·lectiu o de tercers.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per al compliment de la finalitat perseguida en cada activitat de tractament. Les dades dels adherits es conservaran de manera permanent mentre es mantingui la relació; i les dades de xarxes socials i actes també es conservaran de manera permanent.

Les dades personals es comuniquen a tercers?

Les dades personals tractades pel Col·lectiu, amb caràcter general no es comuniquen a tercers.
En el cas de les dades gestionades a través del web, Google LLC (EEUU) hi pot accedir com a responsable de la plataforma web. Google LLC és una entitat acollida a les “Clàusules Contractuals Tipus” de la Comissió Europea (SCC), que ofereix les garanties adequades (Decisió de la Comissió de 15 de juny de 2010).

Quins són els drets de les persones interessades?

Quan es recullen dades personals, ja sigui directament de les persones interessades o de forma indirecta, el Col·lectiu posa a disposició d’aquestes persones tota la informació exigida per la normativa de protecció de dades.
En relació amb el tractament de les seves dades, totes les persones tenen dret a obtenir informació sobre si el Col·lectiu les està tractant, o no. En cas que es tractin, les persones tenen dret a accedir a les dades objecte de tractament.
Les persones també tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, així com a sol·licitar-ne la supressió (dret a l’oblit) en determinats casos, com ara quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que s’havien recollit.
També poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades en determinats supòsits. En cas que procedeixi aquest dret, es marquen les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Així, la limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
Les persones interessades poden exercir el seu dret de portabilitat de les dades, i en determinades circumstàncies, també poden oposar-se al tractament de les seves dades personals.
Finalment, totes les persones tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Davant qui i com es poden exercir els drets?

Els drets esmentats en l’apartat anterior es poden exercir, en cas que procedeixin, mitjançant un correu electrònic dirigit a contacte@cbibrogerdelluria.cat.

Què es pot fer si no s’atenen o es vulneren els drets?

Davant l’eventual manca d’atenció dels drets de les persones interessades, o davant qualsevol tractament que es consideri contrari a la normativa de protecció de dades, les persones interessades poden dirigir-se al Col·lectiu, mitjançant correu electrònic a contacte@cbibrogerdelluria.cat.
En cas de no obtenir una resposta adient, es pot formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació sobre protecció de dades (contacte web):

Responsable del tractament: Col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria (contacte@cbibrogerdelluria.cat)
Finalitat del tractament: gestió de la web del Col·lectiu.
Base jurídica que legitima el tractament: consentiment de la persona afectada.
Destinataris: no se’n preveuen, més enllà de Google LLC (EEUU), com a responsable de la plataforma web. Google LLC és una entitat acollida a les “Clàusules Contractuals Tipus” de la Comissió Europea (SCC), que ofereix les garanties adequades (Decisió de la Comissió de 15 de juny de 2010).
Drets: podeu accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, i la limitació. També podeu retirar el consentiment. Tots aquests drets els podeu exercir enviant un correu a contacte@cbibrogerdelluria.cat.
Termini de conservació: 5 anys.
Reclamació: podeu reclamar davant el Col·lectiu enviant un correu electrònic a l’adreça abans indicada, i també davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació sobre protecció de dades (adherits):

Responsable del tractament: Col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria  (contacte@cbibrogerdelluria.cat)
Finalitat del tractament: gestió dels adherits al Col·lectiu.
Base jurídica que legitima el tractament: consentiment de la persona interessada/execució d’una relació contractual, o mesures precontractuals. 
Destinataris: no se’n preveuen, més enllà de Google LLC (EEUU), com a responsable de la plataforma web. Google LLC és una entitat acollida a les “Clàusules Contractuals Tipus” de la Comissió Europea (SCC), que ofereix les garanties adequades (Decisió de la Comissió de 15 de juny de 2010).
Drets: podeu accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, i la limitació. També podeu retirar el consentiment. Tots aquests drets els podeu exercir enviant un correu a  contacte@cbibrogerdelluria.cat.
Termini de conservació: conservació permanent.
Reclamació: podeu reclamar davant el Col·lectiu enviant un correu electrònic a l’adreça abans indicada, i també davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Obrir xat
Escriu-nos
Hola! Vols contactar amb el Col·lectiu? Escriu-nos i et respondrem aviat.